طنز نوین

طنز نوشته ها ، دل نوشته ها ، سیخونک ها و پس گردنی های ...

انتشار کتاب طنز گل گاو زبان
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: طنز ، فساد ، اعتیاد

کتاب طنز گل گاوزبان توسط محمد رضا حکمی و محمد داوری تدوین گردید و در دیماه 90در 175صفحه منتشر شد.

ویژگیهای ممتاز کتاب

الف-اولین کتابی است که در زمینه طنز ، شاعران و نویسندگان طنز پرداز استان را معرفی می کند.

ب-کتاب در سه قالب اشعار فارسی ،محلی و نثر تدوین شده است.

ج-بیش از 50شاعر و 62اثر برتر و برگزیده استانی جشنواره ها  در آن موجود است.

د- آثار در زمینه های مد روز مثل بیان فساد ،رشوه ،ازدواج ،اعتیاد ،بازیهای سیاسی ،فقر و ...می باشند که شاعران و نویسندگان با زبانی شیرین ، طناز وجذاب آنها را بیان و حکایت می نمایند.