طنز نوین

طنز نوشته ها ، دل نوشته ها ، سیخونک ها و پس گردنی های ...

پ نه پ شلمزاری
ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: کدهای جاوا ، پ نه پ شلمزاری ، پ نه پ جدید

داخل مغازه برقیم ، می گم آقا سه راه دارین ؟ می گه سه راه برق  ؟ می گم پ نه پ ، سه راه آم ممول !!!