طنز نوین

طنز نوشته ها ، دل نوشته ها ، سیخونک ها و پس گردنی های ...

کاریکلماتور کلاه شرعی
ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: کاریکلماتور کلاه شرعی ، کلاه شرعی ، مسلمان و شرع و کلاه ، دین باکلاس

 

- هر کلاهی سر هر کی بذاری  گناهه غیر از کلاه شرعی .

- تنها شرع باکلاس جهان اسلامه چون از کلاه استفاده می کنه .

- آدمهای دیندار فقط حق دارند کلاه شرعی بذارند .