طنز نوین

طنز نوشته ها ، دل نوشته ها ، سیخونک ها و پس گردنی های ...

فعل مرکب با همکرد کندن
ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: همکردها ، جز’صرفی ، فعل مرکب ، گوز

                                  

                          معانی گوناگون " کندن "

فعل مرکب ، از دو قسمت غیر صرفی و صرفی ساخته می شود . همکرد ، همان قسمت صرفی فعل می باشد ، یعنی در آخر آن ، شناسه ها می آیند ، مثل چاه کندم ، چاه کندی ، چاه کند و ... .

در شش صیغه ، قسمت اول یا اسمی یا غیر صرفی به شکل ثابت می آید و تغییری نمی کند .( چاه ) .

 این همکرد در زبان فارسی در حال فراموشی و نابودی است در حالی که بسیار مهم می باشد و باعث غنا و گستردگی زبانی است چه در معنای اصلی ، چه کنایی و چه مجازی .    

برای نمونه و پی بردن به این مهم ، موارد گوناگون معنایی آن را که ما شلمزاری ها هنوز استفاده می کنیم ، می آورم تا شما نیز استفاده کنید و دست در دست هم از مرگشان جلو گیری کنیم .

لاف کندن ، گوز کندن ، ور کندن ، آب کندن ، ترات کندن ،‌کله قمبلی کندن ، عکس کندن ، لباس کندن ، زمین کندن ، درخت کندن ، مو کندن ، گمبلانس کندن ، چاه کندن ، میوه کندن ، نقشه کندن ، نقاشی کندن ، جون کندن ، آرغ کندن ، کفش کندن ، فیس کندن ، بقولی کندن ،سر کندن ، پوست کندن ، پر کندن ،دل کندن ، از کسی کندن ،بچه کندن ، از جا کندن ، گوارش کندن ، چرک کندن ،باد کندن ,

باد زیر پوست کندن , جمعیت کندن , کنگر کندن , در خیبر را کندن , کوه کندن , خانه ی کسی را کندن  و ...