پ نه پ شلمزاری

داخل مغازه برقیم ، می گم آقا سه راه دارین ؟ می گه سه راه برق  ؟ می گم پ نه پ ، سه راه آم ممول !!!

/ 3 نظر / 7 بازدید
بهمن حکمی

هوشنگ خاکی میره مغازه آم نیازعلی میگه:پشقه کش داری؟آم نیازعلی میگه کویتی میخوای که زود بکشه؟هوشنگ خاکی میگه:پ ن پ... میخوام پشقه را زجرش بدم ازش اعتراف جای پولهای آقا حسن را بگیرم.....