طنز نوین

طنز نوشته ها ، دل نوشته ها ، سیخونک ها و پس گردنی های ...

بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
چوم
1 پست
شب_چله
1 پست
یلدا
1 پست
شب_یلدا
1 پست
شعر_طنز
1 پست
طنز_سیاه
1 پست
فرماندار
1 پست
شعر_سپید
1 پست
تک_بیتی
1 پست
پشت_کوهی
1 پست
شعر_مفرد
1 پست
گوز
1 پست
همکردها
1 پست
جز’صرفی
1 پست
فعل_مرکب
1 پست
طنز
1 پست
اعتیاد
1 پست
فساد
1 پست
تربیت
1 پست
1 پست
شلمزار
1 پست